Packages
แพ็จเกจโปรแกรมการรักษา
Gallery
กิจกรรมของโรงพยาบาลเพชรรัตน์
Merry Christmas
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และการช่วยฟื้นคืนชีพประจำปี ๒๕๖๓
โครงการ
โครงการ Phetcharat Safety Day
โครงการ
วันเชิดชูค่านิยมองค์กรปีที่ 10
โรงพยาบาลเพชรรัตน์บริการตรวจสุขภาพฟรี ในงาน"ไทยเครดิตแฟร์ สัญจร ครั้งที่ 1"
โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563
สุขสันต์วันตรุษจีน 2563
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
งานเลี้ยงเฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และการช่วยฟื้นคืนชีพประจำปี ๒๕๖๒
อบรมโครงการสัปดาห์คุณภาพประจำปี 2562
RATER Model
วันเชิดชูค่านิยมองค์กรปีที่ 9
โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562
งานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
กิจกรรมวันสงกรานต์ 2562
“สายใยสายสัมพันธ์” รับขวัญน้องใหม่ ปี 2562
Happy valentine’s day
สุขสันต์วันตรุษจีน 2562
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลเลย-ราม
โครงการ “ทำดีตามรอยพ่อ แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562
งานเลี้ยงเฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และการช่วยฟื้นคืนชีพประจำปี ๒๕๖๑
โครงการสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง
อบรมโครงการสัปดาห์คุณภาพประจำปี 2561
โครงการศึกษดูงานเพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพงานบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
Experience accumulation meeting 2017
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​
พิธีเปิด Admission Center
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
กิจกรรมวันสงกรานต์ 2561
วันตรุษจีน 2561
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2561
งานเลี้ยงเฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และการช่วยฟื้นคืนชีพประจำปี ๒๕๖๐
โครงการ " แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ วิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ "
โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 60
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา นวัตกรรมการบริการและน้อมนำพระราชดำรัส เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการดำเนินชีวิต ทริปที่ 2
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา นวัตกรรมการบริการและน้อมนำพระราชดำรัส เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการดำเนินชีวิต
กฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดสังกิจจาราม
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันคล้ายวันกำเนิด " น้องเพชรงาม "
กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล ในหลวง ร.๙ ๑๓ ตุลาคม ๖๐
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙
วันสารทจีน 5 กันยายน 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
กิจกรรม วันตับอักเสบโลก 28 กรกฎาคม
ถวายเทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
สานสัมพันธ์ กิจกรรมรับน้องใหม่ปี2561 รพ.เพชรรัตน์
สืบสานวัฒนธรรมดวงใจ สู่วิถีแห่ง MEET ปีที่ 8
2018 Laboratory Best Performance Award