กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก"

31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก"

May 31 World No Tobacco Day

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ร่วมกับ ชมรม To Be Number 1

บริษัท บูรณะเวช จำกัด (โรงพยาบาลเพชรรัตน์)

ชวนนักสูบ ลด / ละ / เลิก บุหรี่ทุกชนิด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566