โปรโมชั่น
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ ขอเสนอโปรโมชั่นสำหรับทุกท่าน
ไม่รู้ว่าแพ้อะไร... เราช่วยคุณได้
เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมระบบดิจิตอล 3 มิติ
โปรแกรมทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ทางเลือด
วัคซีนมะเร็งปากมดลูก
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่านมีบุตร
แพ็กเกจส่องกล้องการส่องกล้อง
โปรแกรมตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งพื้นฐาน สำหรับ ชาย - หญิง
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์...สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
โปรแกรมตรวจหาภูมิต้านทาน Covid-19
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันเเม่ 2564
เปิดให้บริการศูนย์การดูเเลผู้ป่วยโควิด-19