บริการทางการแพทย์
คลินิกอายุรกรรม
    โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไป ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน รวมไปถึงผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรค ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม
กุมารเวชกรรม

     โรงพยาบาลเพชรรัตน์ให้บริการรักษาครอบคลุมทั้ง โรคทั่วไป โรคเฉพาะทางรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านวัคซีนเสริมพัฒนาการเด็กและบริการห้องพักผู้ป่วยที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ
คลินิกหู คอ จมูก

      โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับ หู คอ และจมูก ได้อย่างถูกต้องแม่นยำทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ให้คำปรึกษา รวมไปถึงการรักษาและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
คลินิกศัลยกรรม
 
      โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ให้บริการตรวจวินิฉัยและรักษาโรคทางด้านศัลยกรรมโดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

      โรงพยาบาลเพชรรัตน์ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อโดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ในการตรวจรักษาด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพพร้อมทีมบุคคลกรทางการแพทย์
คลินิกไตเทียม

        โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ให้บริการตรวจวินิจฉัย และผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรัง เฉียบพลันโดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากร ทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต ด้วยเครื่อมือการแพทย์ที่ทันสมัย
คลินิกทันตกรรม

      โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากเหงือกและฟัน โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ให้การดูแลรักษาและบริการด้วยใจพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย มีห้องตรวจทางรังสี (X - RAY ) ที่สามารถเอ็กซเรย์ช่องปากและใบหน้าผู้ใช้บริการจะมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษากับทันตแพทย์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

        โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ให้บริการตรวจประเมินวินิจฉัยและบำบัดรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ ความบกพร่องของร่างกาย  อันเนื่องมาจากภาวะโรคต่างๆ หรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ที่ทำให้ชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างยากลำบาก...