คลินิกไตเทียม
คลินิกไตเทียม


        โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ให้บริการตรวจวินิจฉัย และผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรัง เฉียบพลันโดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากร ทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต ด้วยเครื่อมือการแพทย์ที่ทันสมัย


คลินิกรักษาไต
การรักษาและการป้องกันโรคไตเรื้อรัง 

          โรคไตอาจเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดไต  หลอดเลือดฝอยในไต  เนื้อเยื่อ ตลอดจนความผิดปกติของกรวยไตและท่อไต อาการที่สำคัญ คือ บวม ปัสสาวะเป็นเลือด มีลักษณะคล้ายสีน้ำล้างเนื้อ หรือเป็นเลือดสด ปัสสาวะเป็นฟอง เนื่องจากมีไข่ขาวรั่วในปัสสาวะ ปัสสาวะขุ่น เนื่องจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อย 
คลินิกไตเสื่อม
เข้าใจโรคไตเรื้อรังและแนวทางการรักษา

           รู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งเกิดมาจากการสะสมของของเสียในร่างกาย มีอาการคันที่เกิดจากการระคายเคืองบริเวณผิวหนังจากของเสียต่างๆ ... เมื่อโรคเริ่มเป็นมากขึ้น อาจทำให้เกิดอาการของไตวาย โดยมีอาการ เช่น สับสน โคม่า จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่สุด
คลินิกฟอกไต
ไตวาย รักษาอย่างไร ?

           ถ้าโรคไตเรื้อรังอาการแย่ลงจนเกิดภาวะไตวาย มีแนวทางการรักษา 2 ทางคือ การฟอกเลือดกับการปลูกถ่ายไต การรักษานี้จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีและดำเนินชีวิตได้ตามปกติ