ข่าวสารและบทความ
ติดตาม ข่าวสารและบทความ ของโรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์
31 พฤษภาคม 2566
เรื่องทำลายเอกสารเวชระเบียน
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2565
โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2565
เปิดรับลงทะเบียน บริการ Home Isolation ดูแล
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2565
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ได้รับการขึ้นทะเบียนให้บริการฉีด"วัคซีนซิโนฟาร์ม"จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “สำหรับบุคคล องค์กรและหน่วยงาน”
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2565
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ได้รับการขึ้นทะเบียนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้สามารถบริการ ฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”“สำหรับองค์กรและหน่วยงานเท่านั้น”
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2565
แผนกพชราศรมเปิดให้บริการตามปกติ
อ่านเพิ่มเติม
9 พฤษภาคม 2565
โรคไข้หูดับ
อ่านเพิ่มเติม
9 พฤษภาคม 2565
สร้างความมั่นใจในมาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2563
โรคชิคุนกุนยา
อ่านเพิ่มเติม
0 543
ไขหวัดใหญ่ระบาด
อ่านเพิ่มเติม
20 กรกฏาคม 2561
ระวัง ภัยสุขภาพที่มากับฤดูฝน
อ่านเพิ่มเติม
9 พฤษภาคม 2565
ใช้หน้ากากอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพป้องกัน COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
1 กันยายน 2564
เปิดจองวัคซีน Sinopharm ภาคบุคคลทั่วไป
อ่านเพิ่มเติม
11 มีนาคม 2563
โรงพยาบาลเพชรรัตน์...ให้ห่างไกล​ ไวรัส Covid-19​ ลดความเสี่ยง เน้นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม
อ่านเพิ่มเติม
20 ธันวาคม 2562
โรงพยาบาลกลุ่มสีเขียว
อ่านเพิ่มเติม
30 ตุลาคม 2562
สถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่
อ่านเพิ่มเติม
11 มิถุนายน 2562
โรคไข้เลือดออกเป็น โรคที่ระบาดในฤดูฝน
อ่านเพิ่มเติม
9 พฤศจิกายน 2561
7 วิธีให้สาวๆพร้อมรับมือหน้าหนาวนี้
อ่านเพิ่มเติม
3 ตุลาคม 2561
ไวรัส RSV
อ่านเพิ่มเติม
18 มิถุนายน 2561
[ กายภาพบำบัด ] รักษาอาการปวด พยุงข้อต่อ กับ Kinesiology tape
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2561
ทำไมแม่การะเกด ถึงหัวร้อน ?
อ่านเพิ่มเติม
27 เมษายน 2561
เตือน !!...ฤดูร้อนเสี่ยง ==>> โรคอาหารเป็นพิษ
อ่านเพิ่มเติม
26 เมษายน 2561
อาการปวดยอดฮิต ออฟฟิศซินโดรม - โดยหมอจุ๊บแพทย์จีน
อ่านเพิ่มเติม
30 มกราคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการให้บริการ คลินิกเด็กพิเศษ นอกเวลา
อ่านเพิ่มเติม
18 มกราคม 2561
อุจจาระร่วง
อ่านเพิ่มเติม
5 มกราคม 2561
วัคซีนรวม 6 โรค พร้อมฉีด
อ่านเพิ่มเติม
26 ธันวาคม 2560
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ร่วมดูแลผู้ป่วย
อ่านเพิ่มเติม
26 ธันวาคม 2560
6 โรคที่มากับภัยหนาว
อ่านเพิ่มเติม
23 ธันวาคม 2560
กลุ่มภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
อ่านเพิ่มเติม