ข่าวสารและบทความ
ติดตาม ข่าวสารและบทความ ของโรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ และสามารถรับชมทั้งหมด ได้ที่นี่

โรงพยาบาลเพชรรัตน์ได้รับการขึ้นทะเบียนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้สามารถบริการ ฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”“สำหรับองค์กรและหน่วยงานเท่านั้น”

โรงพยาบาลเพชรรัตน์ได้รับการขึ้นทะเบียนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้สามารถบริการ
ฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”“สำหรับองค์กรและหน่วยงานเท่านั้น”
............................................................................................
บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานใด มีความประสงค์ที่จะจองวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม"กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และต้องการให้
โรงพยาบาลเพชรรัตน์เป็นสถานพยาบาลสำหรับฉีดวัคซีน สามารถจองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ 
 https://vaccine.cra.ac.th/VaccineContent/content/home
แล้วกดเลือก “โรงพยาบาลเพชรรัตน์”
............................................................................................
หลังจองวัคซีนได้แล้ว ให้ท่านติดต่อ
ประสานงานมาที่ โทร. 056720680 ต่อ 2419
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.