บัตรสมาชิก
Healthy Family Card
ค่าสมาชิก : 5,500 บาท/บัตร

บัตรสมาชิก Healthy Family Card ครอบครัวของคุณ… คือคนสำคัญที่สุดสำหรับเรา “ บัตร Healthy Family Card ” ขอมอบสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการดูแลสุขภาพของทุกๆคนในครอบครัว ครอบคลุมในทุกๆด้าน ของการให้บริการด้านสุขภาพอย่างอบอุ่นและมั่นใจ เพียงบัตรเดียวใช้สิทธิได้ทั้งครอบครัว ญาติสายตรง และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม
Healthy Gold Card
ค่าสมาชิก : 2,900 บาท/บัตร

บัตรสมาชิก Healthy Gold Card  ขอมอบสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการดูแลสุขภาพของทุกๆ คนใน ครอบครัว ครอบคลุมในทุกๆ ด้านของการให้บริการด้านสุขภาพอย่างอบอุ่นและมั่นใจ เพียงบัตรเดียวใช้ สิทธิได้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม
Healthy Silver Card
ค่าสมาชิก : 1,900 บาท/บัตร

บัตรสมาชิก Healthy Silver Card ขอมอบสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการดูแลสุขภาพของคุณ ครอบคลุมในทุกๆด้าน ของการให้บริการด้านสุขภาพอย่างอบอุ่นและมั่นใจ เพียงบัตรเดียว ใช้สิทธิได้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม
Healthy Junior Card
ค่าสมาชิก : 1,500 บาท/บัตร

บัตรสมาชิก Healthy Junior Card ขอมอบสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการดูแลสุขภาพของคนที่คุณรัก ครอบคลุมในทุกๆด้าน ของการให้บริการด้านสุขภาพอย่างอบอุ่นและมั่นใจ เพียงบัตรเดียวใช้สิทธิเฉพาะเจ้าของบัตรที่มีอายุ (แรกเกิด - 12 ปีเท่านั้น)
1. คูปองฉีดวัคซีน (มูลค่า 100 บาท:ใบ) จำนวน 4 ใบ
2. คูปองส่วนลดพบแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก (มูลค่า 200 บาท:ใบ) จำนวน 2 ใบ

อ่านเพิ่มเติม