บัตรสมาชิก
Healthy Family Card
ค่าสมาชิก : 5,500 บาท/บัตร

 บัตรสมาชิก Health Family Card ขอมอบสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่า ในการดูแลสุขภาพของทุกๆคนในครอบครัว 
ครอบคลุมในทุกๆด้าน ของการบริการด้านสุขภาพอย่างอบอุ่น และมั่นใจ เพียงบัตรเดียวใช้สิทธิได้ถึง 4 ท่าน ในครอบครัว 

อ่านเพิ่มเติม
Healthy Gold Card
ค่าสมาชิก : 2,900 บาท/บัตร

           บัตบัตรสมาชิก Health Gold Card ขอมอบสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่า ในการดูแลสุขภาพของคุณ ครอบคลุมในทุกๆด้าน
ของการให้บริการด้านสุขภาพอย่างอบอุ่น และมั่นใจ ใช้สิทธิได้เฉพาะเจ้าของบัตร

อ่านเพิ่มเติม
Healthy Silver Card
ค่าสมาชิก : 1,900 บาท/บัตร

 บัตรสมาชิก Healthy Silver Card ขอมอบสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่า ในการดูแลสุขภาพของคุณ ครอบคลุมในทุกๆด้าน
ของการให้บริการด้านสุขภาพอย่างอบอุ่น และมั่นใจ ใช้สิทธิได้เฉพาะเจ้าของบัตร

อ่านเพิ่มเติม
Healthy Junior Card
ค่าสมาชิก : 1,500 บาท/บัตร

บัตรสมาชิก Healthy Junior Card ขอมอบสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่า ในการดูแลสุขภาพของคุณ ครอบคลุมในทุกๆด้าน
ของการให้บริการด้านสุขภาพอย่างอบอุ่น และมั่นใจ ใช้สิทธิได้เฉพาะเจ้าของบัตร

อ่านเพิ่มเติม