บัตรสมาชิก
Healthy Silver Card
ค่าสมาชิก : 1,900 บาท/บัตร

 บัตรสมาชิก Healthy Silver Card ขอมอบสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่า ในการดูแลสุขภาพของคุณ ครอบคลุมในทุกๆด้าน
ของการให้บริการด้านสุขภาพอย่างอบอุ่น และมั่นใจ ใช้สิทธิได้เฉพาะเจ้าของบัตร


รายการ
สิทธิประโยชน์ จำนวนครั้ง เปลี่ยนมือ
ผู้ถือบัตร
หมายเหตุ
ส่วนลดเฉพาะค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
(ยกเว้นห้องสังเกตอาการ, ห้องผ่าตัด, ห้องคลอด)
10 %
-
-
1.ได้รับสิทธิประโยชน์ทันทีเมื่อซื้อบัตร
2.รับสิทธิได้ เฉพาะเจ้าของบัตร
3.ไม่สามารถโอนสิทธิได้
ส่วนลดค่ายาและค่าวัคซีนทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
10 %
-
-
1.ยกเว้นวัคซีนที่มีส่วนลดอยู่แล้วและ
แพ็คเกจเหมาจ่ายทุกรายการ
ส่วนลดค่าเวชสำอางค์
10 %
-
-
- ยกเว้นรายการที่จัดโปรโมชั่น
ส่วนลดสำหรับเรียกใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน
ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
10 %
-
-
- เฉพาะค่ารถพยาบาลเท่านั้น
รับโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี
1 Package คือ Basic Check Up
1 สิทธิ/ 1 บัตร
1 ครั้ง
-
กรณีที่เจ้าของสิทธิไม่สะดวก
สามารถโอนสิทธิ์ให้ญาติสายตรงได้
ได้แก่ บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร
ส่วนลดในการสมัครสมาชิกให้กับญาติสายตรง
(บิดา มารดา คู่สมรส บุตร) ตลอดอายุบัตร
5 %
-
-
-
อายุบัตรสมาชิก
1 ปี
-
-
-
ต่ออายุบัตรสมาชิกครั้งต่อไป ลด
5 %
-
-
-
รับสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี 1 เข็ม
1 เข็ม / 1บัตร
1 ครั้ง
-
ไม่สามารถโอนสิทธิได้
รับส่วนลดเมื่อซื้อเครื่องดื่มร้าน Honeybee Coffee
5 บาท/ครั้ง
-
-
-