สมัครงานกับ โรงพยาบาลเพชรรัตน์

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ม.3 ขึ้นไป | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | พาร์ทไทม์
ม.3 ขึ้นไป | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
กุมารเวชศาสตร์ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
ป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
ป.ตรี รังสีเทคนิค | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ | จำนวน : 4 ตำแหน่ง | งานประจำ
ปวส. ขึ้นไป | จำนวน : 1 ตำแหน่ง |
ปวส. ขึ้นไป | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
ม.3 ขึ้นไป | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
ม.3 ขึ้นไป | จำนวน : 5 ตำแหน่ง | พาร์ทไทม์
ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี | จำนวน : 1 ตำแหน่ง |
ป.ตรี เทคนิคการแพทย์ | จำนวน : 2 ตำแหน่ง | งานประจำ
ไม่จำกัด | จำนวน : - ตำแหน่ง |
ปริญญาตรี. สาขา บัญชี | จำนวน : 1 ตำแหน่ง |
ปริญญาตรี อาชีวอนามัย เเละความปลอดภัย | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
ป.ตรี สาขาวิชาจุลชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
ปริญญาตรี. สาขากายภาพบำบัด | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | พาร์ทไทม์
ม.3 ขึ้นไป | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
ปริญญาตรี | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
ปริญญาตรี | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
ปริญญาตรี | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ

โหลดใบสมัคร