ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้
 • ตำแหน่งงาน
 • รูปแบบงาน :
  งานประจำ
 • ตำแหน่งงาน :
  พยาบาลวิชาชีพ
 • สถาณที่ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์
 • อัตราเงินเดือน :
  ตามโครงสร้างองค์กร
 • เพศ :
 • อายุ :
  22 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ 1-3 ปี
 • การศึกษา :
  ป.ตรี พยาบาลศาสตร์
 • สวัสดิการ :
 • รายละเอียดอื่นๆ :
  พยาบาลวิชาชีพ แผนก OR , ICU , IPD , ER
  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สมัครงาน