ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้
 • ตำแหน่งงาน
 • รูปแบบงาน :
  งานประจำ
 • ตำแหน่งงาน :
  แพทย์สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
 • สถาณที่ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์
 • อัตราเงินเดือน :
  ตามตกลง
 • เพศ :
 • อายุ :
  20+
 • คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
 • ประสบการณ์ :
  1
 • การศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • สวัสดิการ :
 • รายละเอียดอื่นๆ :
  1. มีใบประกอบโรคศิลป์
  2. บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ใจรักการบริการ เอาใจใส่ดูแลคนไข้
  3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

สมัครงาน