ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้
 • ตำแหน่งงาน
 • รูปแบบงาน :
 • ตำแหน่งงาน :
  เจ้าหน้าที่ กุ๊ก /เจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร
 • สถาณที่ปฏิบัติงาน :
 • อัตราเงินเดือน :
  ทุกตำแหน่งอัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัท แต่ไม่น้อยกว่าค่าแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพศ :
 • อายุ :
  20+
 • คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
 • ประสบการณ์ :
  1 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา :
  ม.3 ขึ้นไป
 • สวัสดิการ :
 • รายละเอียดอื่นๆ :
  Part time
  มีประสบการณ์ร้านอาหาร โรงแรม

สมัครงาน