ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้
 • ตำแหน่งงาน
 • รูปแบบงาน :
  งานประจำ
 • ตำแหน่งงาน :
  เภสัชกร
 • สถาณที่ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จ.เพชรบูรณ์
 • อัตราเงินเดือน :
  ตามตกลง
 • เพศ :
 • อายุ :
  20 ปี ขึ้นไป
 • คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
 • ประสบการณ์ :
 • การศึกษา :
  ป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • สวัสดิการ :
 • รายละเอียดอื่นๆ :
  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สมัครงาน