บัตรสมาชิก
Healthy Gold Card
ค่าสมาชิก : 2,900 บาท/บัตร

           บัตบัตรสมาชิก Health Gold Card ขอมอบสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่า ในการดูแลสุขภาพของคุณ ครอบคลุมในทุกๆด้าน
ของการให้บริการด้านสุขภาพอย่างอบอุ่น และมั่นใจ ใช้สิทธิได้เฉพาะเจ้าของบัตร


รายการ
สิทธิประโยชน์ จำนวนครั้ง เปลี่ยนมือ
ผู้ถือบัตร
หมายเหตุ
ส่วนลดเฉพาะค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
(ยกเว้นห้องสังเกตอาการ, ห้องผ่าตัด, ห้องคลอด)
20 %
-
-
1.ได้รับสิทธิประโยชน์ทันทีเมื่อซื้อบัตร
2.รับสิทธิได้ เฉพาะเจ้าของบัตร
3.ไม่สามารถโอนสิทธิได้
ส่วนลดค่ายาและค่าวัคซีนทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
10 %
-
- ยกเว้นวัคซีนพิเศษ ที่มีส่วนลดอยู่แล้ว รวมถึงแพ็กเกจต่างๆ รายการเหมาจ่ายทุกรายการ
ส่วนลดค่าเวชสำอางค์
10 %
-
- ยกเว้นรายการที่จัดโปรโมชั่น
ส่วนลดสำหรับเรียกใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน
ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
10 %
-
-
- เฉพาะค่ารถพยาบาลเท่านั้น
รับโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี 1 Package คือ Basic Plus Check Up
1 สิทธิ/ 1 บัตร
1 ครั้ง
-
กรณีที่เจ้าของสิทธิไม่สะดวก
สามารถโอนสิทธิ์ให้ญาติสายตรงได้ ได้แก่ บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร
- 1 บัตร ต่อ 1 ท่าน
รับส่วนลด สำหรับรายการที่เลือกตรวจเพิ่มจาก สิทธิตรวจสุขภาพฟรี ( ในวันเดียวกัน )
10%
-
-
รับสิทธิได้เฉพาะวันที่รับบริการตรวจสุขภาพฟรี ของบัตร Healty Gold Card
ส่วนลดในการสมัครสมาชิกให้กับญาติสายตรง
(บิดา มารดา คู่สมรส บุตร) ตลอดอายุบัตร
5 %
-
-
-
อายุบัตรสมาชิก
1 ปี
-
-
-
ต่ออายุบัตรสมาชิกครั้งต่อไป ลด
5 %
-
-
-
รับส่วนลดเมื่อซื้อเครื่องดื่มร้าน Honeybee Coffee
5 บาท/ครั้ง
-
-
-
รับสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
1 สิทธิ/ 1 บัตร
1 ครั้ง
-
1.ไม่สามารถโอนสิทธิได้