บัตรสมาชิก
Healthy Gold Card
ค่าสมาชิก : 2,900 บาท/บัตร

บัตรสมาชิก Healthy Gold Card  ขอมอบสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการดูแลสุขภาพของทุกๆ คนใน ครอบครัว ครอบคลุมในทุกๆ ด้านของการให้บริการด้านสุขภาพอย่างอบอุ่นและมั่นใจ เพียงบัตรเดียวใช้ สิทธิได้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น


รายการ
สิทธิประโยชน์ จำนวนครั้ง เปลี่ยนมือ
ผู้ถือบัตร
หมายเหตุ
ส่วนลดเฉพาะค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
(ยกเว้นห้องสังเกตอาการ, ห้องผ่าตัด, ห้องคลอด)
20 %
-
-
ส่วนลดค่ายาและค่าวัคซีนทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
10 %
-
- ยกเว้นวัคซีนพิเศษ ที่มีส่วนลดอยู่แล้ว รวมถึงแพ็กเกจต่างๆ รายการเหมาจ่ายทุกรายการ
ส่วนลดค่าเวชสำอางค์
10 %
-
- ยกเว้นรายการที่จัดโปรโมชั่น
ส่วนลดสำหรับเรียกใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน
ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
10 %
-
-
- เฉพาะค่ารถพยาบาลเท่านั้น
รับโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี
โปรแกรม Check Up 3,710 บาท
1 ครั้ง
-
- เฉพาะชื่อผู้ถือบัตรสมาชิกเท่านั้น - โปรแกรมตรวจสุขภาพ สามารถเปลี่ยนมือผู้ใช้ได้เฉพาะบุคคลในครอบครัวเท่านั้น
- 1 บัตร ต่อ 1 ท่าน
รับส่วนลดสำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจาก
โปรแกรมตรวจสุขภาพในวันเดียวกัน
ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
5 %
-
-
ส่วนลดในการสมัครสมาชิกให้กับญาติสายตรง
(บิดา มารดา คู่สมรส บุตร) ตลอดอายุบัตร
5 %
-
-
อายุบัตรสมาชิก
1 ปี
-
-
ต่ออายุบัตรสมาชิกครั้งต่อไป ลด
5 %