บัตรสมาชิก
Healthy Family Card
ค่าสมาชิก : 5,500 บาท/บัตร

บัตรสมาชิก Healthy Family Card ครอบครัวของคุณ… คือคนสำคัญที่สุดสำหรับเรา “ บัตร Healthy Family Card ” ขอมอบสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการดูแลสุขภาพของทุกๆคนในครอบครัว ครอบคลุมในทุกๆด้าน ของการให้บริการด้านสุขภาพอย่างอบอุ่นและมั่นใจ เพียงบัตรเดียวใช้สิทธิได้ทั้งครอบครัว ญาติสายตรง และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกัน


รายการ
สิทธิประโยชน์ จำนวนครั้ง เปลี่ยนมือ
ผู้ถือบัตร
หมายเหตุ
ส่วนลดเฉพาะค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
(ยกเว้นห้องสังเกตอาการ, ห้องผ่าตัด, ห้องคลอด)
30 %
-
-
- ผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้บัตร ต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไป
- จำนวนผู้ใช้สิทธิ์ 4 ท่าน
(สมาชิกในครอบครัว เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร)
ส่วนลดค่ายาและค่าวัคซีนทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
10 %
-
-
- ยกเว้นวัคซีนพิเศษ ที่มีส่วนลดอยู่แล้ว รวมถึงแพ็กเกจต่างๆ รายการเหมาจ่ายทุกรายการ
ส่วนลดค่าเวชสำอางค์
10 %
-
-
- ยกเว้นรายการที่จัดโปรโมชั่น
รับโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี
โปรแกรม Check Up 5,351 บาท
1 ครั้ง
-
- เฉพาะชื่อผู้ถือบัตรสมาชิกเท่านั้น
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ สามารถเปลี่ยนมือผู้ใช้ได้เฉพาะบุคคลในครอบครัวเท่านั้น
- 1 บัตร ต่อ 1 ท่าน
รับส่วนลดสำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจาก
โปรแกรมตรวจสุขภาพในวันเดียวกัน
ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
10 %
-
-
ส่วนลดในการสมัครสมาชิกให้กับญาติสายตรง
(บิดา มารดา คู่สมรส บุตร) ตลอดอายุบัตร
5 %
-
-
อายุบัตรสมาชิก
1 ปี
-
-
ต่ออายุบัตรสมาชิกครั้งต่อไป ลด
5 %
-
-