บัตรสมาชิก
Healthy Junior Card
ค่าสมาชิก : 1,500 บาท/บัตร

บัตรสมาชิก Healthy Junior Card ขอมอบสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่า ในการดูแลสุขภาพของคุณ ครอบคลุมในทุกๆด้าน
ของการให้บริการด้านสุขภาพอย่างอบอุ่น และมั่นใจ ใช้สิทธิได้เฉพาะเจ้าของบัตร


รายการ
สิทธิประโยชน์ จำนวนครั้ง เปลี่ยนมือ
ผู้ถือบัตร
หมายเหตุ
ส่วนลดเฉพาะค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
(ยกเว้นห้องสังเกตอาการ, ห้องผ่าตัด, ห้องคลอด)
30 %
-
-
1.ได้รับสิทธิประโยชน์ทันทีเมื่อซื้อบัตร
2.รับสิทธิได้ เฉพาะเจ้าของบัตร
3.ไม่สามารถโอนสิทธิได้
ส่วนลดค่ายาและค่าวัคซีนทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
10 %
-
-
1.ยกเว้นวัคซีนที่มีส่วนลดอยู่แล้วและ
แพ็คเกจเหมาจ่ายทุกรายการ
ส่วนลดสำหรับเรียกใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
10 %
-
- เฉพาะค่ารถพยาบาลเท่านั้น
ส่วนลดในการสมัครสมาชิกให้กับญาติสายตรง
(บิดา มารดา คู่สมรส บุตร) ตลอดอายุบัตร
5 %
-
-
-
รับสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี 2 เข็ม
2 เข็ม / 1บัตร
-
-
1.ไม่สามารถโอนสิทธิได้
2.รับสิทธิ 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน
คูปองส่วนลด ค่าบริการอื่นๆ
100 บาท/ 4 ใบ
-
-
-
1.ใช้สิทธิได้ไม่เกินครั้งละ 2 ใบ
อายุบัตรสมาชิก
1 ปี
-
-
-
ต่ออายุบัตรสมาชิกครั้งต่อไป ลด
5 %
-
-
-
รับส่วนลดเมื่อซื้อเครื่องดื่มร้าน Honeybee Coffee
5 บาท/ครั้ง
-
-
-