บัตรสมาชิก
Healthy Junior Card
ค่าสมาชิก : 1,500 บาท/บัตร

บัตรสมาชิก Healthy Junior Card ขอมอบสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการดูแลสุขภาพของคนที่คุณรัก ครอบคลุมในทุกๆด้าน ของการให้บริการด้านสุขภาพอย่างอบอุ่นและมั่นใจ เพียงบัตรเดียวใช้สิทธิเฉพาะเจ้าของบัตรที่มีอายุ (แรกเกิด - 12 ปีเท่านั้น)
1. คูปองฉีดวัคซีน (มูลค่า 100 บาท:ใบ) จำนวน 4 ใบ
2. คูปองส่วนลดพบแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก (มูลค่า 200 บาท:ใบ) จำนวน 2 ใบ


รายการ
สิทธิประโยชน์ จำนวนครั้ง เปลี่ยนมือ
ผู้ถือบัตร
หมายเหตุ
ส่วนลดเฉพาะค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
(ยกเว้นห้องสังเกตอาการ, ห้องผ่าตัด, ห้องคลอด)
30 %
-
-
- ผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้บัตร ต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไป - จำนวนผู้ใช้สิทธิ์
4 ท่าน (สมาชิกในครอบครัว เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร)
ส่วนลดค่ายาและค่าวัคซีนทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
10 %
-
-
- ยกเว้นวัคซีนพิเศษ ที่มีส่วนลดอยู่แล้ว รวมถึงแพ็กเกจต่างๆ รายการเหมาจ่ายทุกรายการ
ส่วนลดสำหรับเรียกใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
10 %
-
- เฉพาะค่ารถพยาบาลเท่านั้น
ส่วนลดในการสมัครสมาชิกให้กับญาติสายตรง
(บิดา มารดา คู่สมรส บุตร) ตลอดอายุบัตร
5 %
-
-
รับคูปองฉีดวัคซีน
(มูลค่า 100 บาท:ใบ:ครั้ง)
4 ใบ
-
-
- สามารถเปลี่ยนมือผู้ใช้เฉพาะบุคคลในครอบครัว อายุแรกเกิด - 12 ปี เท่านั้น
ส่วนลดพบแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก
(มูลค่า 200 บาท:ใบ:ครั้ง)
2 ใบ
-
-
- สามารถเปลี่ยนมือผู้ใช้เฉพาะบุคคลในครอบครัว อายุแรกเกิด - 12 ปี เท่านั้น
อายุบัตรสมาชิก
1 ปี
-
-
ต่ออายุบัตรสมาชิกครั้งต่อไป ลด
5 %
-
-