ข่าวสารและบทความ
ติดตาม ข่าวสารและบทความ ของโรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ และสามารถรับชมทั้งหมด ได้ที่นี่

เปิดจองวัคซีน Sinopharm ภาคบุคคลทั่วไปช่องทางการจองวัคซีน Sinopharm ภาคบุคคลทั่วไป
.
วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
.
2 เข็ม 2,100 บาท
ราคานี้รวมค่าวัคซีน และค่าบริการโรงพยาบาลเเล้ว

การจองผ่านช่องทางออนไลน์ ( โอนชำระผ่านบัญชี บริษัท บูรณะเวช จำกัด เท่านั้น - จะมีแจ้งในลิงค์ชำระเงิน )
* หมายเหตุ : ไม่รับจองที่โรงพยาบาลทุกกรณี
.
ช่องทางที่ 1 :
.
ช่องทางที่ 2 :
.
ช่องทางที่ 3 :
.
เงื่อนไข
- ผู้รับบริการต้องไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน
- ผู้รับบริการต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้น ไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้ได้
- โรงพยาบาลจัดสรรวัคซีนตามลำดับการจองและผู้ที่เเจ้งหลักฐานชำระเงิน
เข้ามาก่อน