ข่าวสารและบทความ
ติดตาม ข่าวสารและบทความ ของโรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ และสามารถรับชมทั้งหมด ได้ที่นี่

ใช้หน้ากากอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพป้องกัน COVID-19