ข่าวสารและบทความ
ติดตาม ข่าวสารและบทความ ของโรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ และสามารถรับชมทั้งหมด ได้ที่นี่

โรงพยาบาลเพชรรัตน์ได้รับการขึ้นทะเบียนให้บริการฉีด"วัคซีนซิโนฟาร์ม"จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “สำหรับบุคคล องค์กรและหน่วยงาน”

โรงพยาบาลเพชรรัตน์ได้รับการขึ้นทะเบียนให้บริการฉีด"วัคซีนซิโนฟาร์ม"จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
“สำหรับบุคคล องค์กรและหน่วยงาน”ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
..........................
บุคคล องค์กรและหน่วยงานจะต้องจองวัคซีนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยตรง
เพื่อรับการจัดสรรวัคซีน หากท่านได้รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว
ท่านสามารถเลือกโรงพยาบาลเพชรรัตน์เป็นสถานพยาบาลสำหรับฉีดวัคซีนได้
...........................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเพชรรัตน์ PhetcharatHospital
LINE Official : @PhetcharatHospital
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.