ข่าวสารและบทความ
ติดตาม ข่าวสารและบทความ ของโรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ และสามารถรับชมทั้งหมด ได้ที่นี่

สร้างความมั่นใจในมาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ