ข่าวสารและบทความ
ติดตาม ข่าวสารและบทความ ของโรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ และสามารถรับชมทั้งหมด ได้ที่นี่

โรงพยาบาลเพชรรัตน์...ให้ห่างไกล​ ไวรัส Covid-19​ ลดความเสี่ยง เน้นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม


โรงพยาบาลเพชรรัตน์...ให้ห่างไกล​ ไวรัส Covid-19​ลดความเสี่ยง เน้นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม

 เพิ่มการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
     - บริเวณราวจับบันได
     - ราวจับลิฟต์
     - ปุ่มกดต่างๆ
     - ที่จับ หรือลูกบิดประตู
     - เก้าอี้นั่งพักคอย
     - รถเข็นผู้ป่วย
     - รถเข็นเสาน้ำเกลือเด็กนั่ง
     - เคาน์เตอร์ที่ให้บริการลูกค้าในระหว่างวัน

​โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพิ่มมาตรการรับมือ COVID-19 ผู้รับบริการทุกท่าน ที่ผ่านจุดคัดกรอง จุดที่ 1 บริเวณประตูทางเข้าโรงพยาบาล
เพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยการวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อม รับแอลกอฮอล์ล้างมือ ก่อนและหลังใช้บริการ

 เพื่อสุขอนามัยที่ดี ผู้รับบริการทุกท่านอย่าลืมล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ควรกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือนะครับ

​ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาล​เพชร​รัตน์​