ข่าวสารและบทความ
ติดตาม ข่าวสารและบทความ ของโรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ และสามารถรับชมทั้งหมด ได้ที่นี่

ไขหวัดใหญ่ระบาด

ไขหวัดใหญ่ระบาด


เมื่อวันที่ 27 ม.ค.62 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ช่วงต้นปี 2562 พบผู้ป่วยแล้ว 8,856 ราย เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยมากสุด คือ เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพ ส่วนใหญ่พบการระบาดในโรงเรียน ทั้งนี้จากการพยากรณ์โรคช่วงนี้คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะจากสภาพอากาศแปรปรวน
โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ติดต่อทางสารคัดหลั่งเมื่อผู้ป่วยไอหรือจาม และหากผู้ป่วยอยู่ร่วมกับคนอื่นโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันหรือใช้มือหยิบจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกันก็อาจทำให้เชื้อแพร่ได้
         ทั้งนี้ แนะนำว่าการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อทำได้โดยใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มีอาการไอหรือจาม , หลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้อื่นขณะมีอาการไข้หวัด , หลีกเลี่ยงการหยิบจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นและล้างมือเป็นประจำ ส่วนสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ ควรมีการคัดกรองผู้ป่วยหากสังเกตพบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้ ไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรแยกผู้ป่วยทันทีและหมั่นทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้ร่วมกันเป็นประจำทุกวัน
         สำหรับกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคอ้วน หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิ โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคตับ โรคไต โรคที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อลดความรุนแรงของโรค
................................................................................
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ :www.phetcharathospital.com/package_detail.php?pg_id=1
.................................................................................
ขอบขอบคุณ : https://www.tnnthailand.com/content/12810