ข่าวสารและบทความ
ติดตาม ข่าวสารและบทความ ของโรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ และสามารถรับชมทั้งหมด ได้ที่นี่

โรงพยาบาลกลุ่มสีเขียว

      โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชน ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประกาศให้เป็น
“โรงพยาบาลกลุ่มสีเขียว” โรงพยาบาลที่คิดราคายาอย่างเป็นธรรม และสนับสนุนข้อมูลให้ประชาชนได้พิจารณา
เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้ารับบริการ  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร
โรงพยาบาลคุณธรรม โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ 
ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรีคลิ๊ก!! เพื่อตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่จำหน่ายยาราคาต่ำ
https://www.dit.go.th/FILE/CONTENT_FILE/256210211643585529753.pdf