คลินิกทันตกรรม
คลินิกทันตกรรม


      โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากเหงือกและฟัน โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ให้การดูแลรักษาและบริการด้วยใจพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย มีห้องตรวจทางรังสี (X - RAY ) ที่สามารถเอ็กซเรย์ช่องปากและใบหน้าผู้ใช้บริการจะมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษากับทันตแพทย์


คลินิกจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน

            การจัดฟันเป็นกระบวนการแก้ไขฟันที่มีความไม่สมดุลจากการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติให้กลับไปสู่สภาพที่ปกติ ซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างฟันที่ถูกเลื่อนไปจะเกิดจากการใช้แรงทั้งจากเครื่องมือภายนอกและภายในช่องปากเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการปรับแต่งโครงสร้างฟันใหม่ 

คลินิกรากฟันเทียม
การทำรากฟันเทียม

            รากฟันเทียม คือ รากฟันใหม่ที่ทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยที่สามารถสร้างตัวฟันบนรากฟันเทียมได้หลายแบบอาทิ ครอบฟันแบบติดแน่น หรือถอดได้แล้วแต่กรณี รากฟันเทียม จะทำขึ้นจากวัสดุไทเทเนียมที่มีการยึดติดกับกระดูกได้ดี และใช้งานได้เหมือนรากฟันธรรมชาติ การทำรากเทียมโดยทั่วไปจะมี 3 แบบ 
คลินิกกลิ่นปาก
กลไกการเกิดกลิ่นปาก

           กลิ่นปากหรือปากเหม็น หรือลมหายใจไม่สะอาด หากเกิดขึ้นกับใครก็ทำให้ขาดความมั่นใจ จะปรึกษาใครก็รู้สึกเป็นสิ่งน่าอาย บทความนี้อาจจะช่วยให้ท่านลดกลิ่นปาก ตำแหน่งที่เกิดกลิ่นปากมากที่สุดคือลิ้นเนื่องจากผิวลิ้นหยาบ ดังนั้นหากเกิดกลิ่นปากลองทำความสะอาดลิ้นก่อนเป็นอันดับแรก

คลินิกนอนกัดฟัน
นอนกัดฟันรักษาได้

          ถ้าคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดขากรรไกรหรือปวดศีรษะ นั่นแสดงว่าคุณมีอาการนอนกัดฟัน การนอนกัดฟันสามารถทำให้เกิดการปวดฟันและฟันโยก หรือบางส่วนของฟันสึกกร่อนไป ในที่สุดแล้ว การนอนกัดฟันอาจทำลายเนื้อเยื่อกระดูกและเหงือกในบริเวณที่เกี่ยวข้อง และอาจส่งผลต่อความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร เช่นกัน.