คลินิกอายุรกรรม
คลินิกอายุรกรรม

    โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไป ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน รวมไปถึงผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรค ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม


คลินิกไขมันในเลือดสูง
" ไขมันในเลือดสูง โรคร้ายจากการตามใจปาก "

          ไขมันในเลือดสูง...... ตัวการร้ายนำสู่สารพัดโรคมากมาย เนื่องจากระดับไขมันในเลือดมีความสำคัญต่อการเกิดหลอดเลือดตีบตัน โดยเฉพาะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ
          ดังนั้นผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจึงมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือด สมองขาดเลือด จนอัมพฤกษ์อัมพาตได้ 
คลินิกโรคตับ
"โรคตับ (Liver disease)"

      โรคที่เกิดจากตับทำงานผิดปกติ ด้อยประสิทธิภาพลง ทั้งนี้ตับเป็นอวัยวะสำคัญอวัยวะหนึ่งต่อการดำรงชีวิต มีหน้าที่หลายประการ
คลินิกโรคเก๊าท์
" โรคเก๊าท์ คืออะไร ??? "
          
        โรคเก๊าท์เป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการอักเสบของร่างกายตอบสนองต่อผลึกของสาร Urate monohydrate ซึ่งพบในผู้ป่วยที่มีปริมาณของกรดยูริกสูง ซึ่งภาวะสารยูริกสูงนี้อาจเกิดเนื่องจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยก็ได้ ส่วนใหญ่โรคนี้มักเป็นกับผู้ชายวัยกลางคน 
คลินิกโรคกระเพาะอาหาร
"โรคกระเพาะอาหารอักเสบ หายขาดได้ ไม่ใช่ โรคประจำตัว"
 
        โรคกระเพาะอาหารเกิดจากการเสียสมดุลของกรดที่หลั่งออกมา ไปทำลายเยื้อบุกระเพาะอาหาร ซึ่งเยื้อบุกระเพาะอาหารมีความต้านทานกรดได้ไม่ดี และในหลายกรณีไม่ได้ปวดตลอดเวลา จะมีการเป็นๆ หายๆ ก่อน และหลังเวลาอาหาร
คลินิกไทรอยด์
ไทรอยด์ คืออะไร

          ไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์ ซึ่งต่อมไทรอยด์มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ รวมทั้งควบคุมการทำงานของอวัยวะอื่นทั้งร่างกาย เมื่อต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติจะทำให้ร่างกายแปรปรวน
คลินิกไมเกรน
" ไมเกรน " อาการปวดหัวข้างเดียวอย่างรุนแรง

       
เป็นโรคที่เกิดจากการบีบตัว และคลายตัวของหลอดเลือดในสมองมากกว่าปกติ ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว พร้อมกับมีการการคลื่นไส้ อาเจียน ในบางรายอาจมีอาการตาพร่ามัว หรือเห็นแสงระยิบร่วมด้วย พบมากในช่วงอายุ 10-30 ปี โดยเฉพาะผู้หญิงมักเป็นมากกว่าผู้ชาย
คลินิกปอดบวม
ปอด คืออะไร ? 

           ปอดมีหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซที่เราหายใจเข้าไป ในช่วงที่เราหายใจเข้าปอดจะทำหน้าที่นำก๊าซออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกาย และในขณะเดียวกันปอดก็จะขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการออกมากับลมหายใจ        
คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่
วัคซีนผู้ใหญ่…คุ้มค่าจริงหรือ ?

           วัคซีนเป็นสิ่งผลิตที่มุ่งหวังเพื่อช่วยปกป้องโรคติดเชื้อซึ่งมีโอกาสพบได้ตลอดช่วงชีวิตของคนเรา โรคบางอย่างอาจพบบ่อยและเป็นโรคสำคัญสำหรับเด็ก แต่ยังโรคอีกมากมายที่หากเกิดขึ้นในผู้ใหญ่จะรุนแรงและน่ากลัวกว่า เช่น โรคไข้หวัดใหญ่
คลินิกนอนไม่หลับ
ทำยังไงดี ? นอนยังไงก็ไม่หลับ

          โรคนอนไม่หลับเป็นอาการที่ร่างกายรู้สึกอยากจะนอน แต่ไม่สามารถหลับได้ อาจจะใช้เวลานานกว่าปกติที่ควรจะเป็น หรือหลับไปแล้วก็ตื่นเร็วกว่าที่เป็น แล้วไม่สามารถนอนหลับต่อไปได้ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย ไม่ได้พักผ่อนเต็มที่
คลินิกเบาหวาน
มารู้จักโรคเบาหวานกัน

         คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเพชรรัตน์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและญาติได้รับคำแนะนำที่ถูกวิธีในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันและการรับประทานอาหารที่เหมาะสม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
คลินิกความดันโลหิตสูง
ภัยเงียบ...ความดันโลหิตสูง !!!

       เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยมีความดันเลือดในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลา ความดันเลือดประกอบด้วยสองค่า ได้แก่ ความดันช่วงหัวใจบีบและความดันช่วงหัวใจคลาย ซึ่งเป็นความดันสูงสุดและต่ำสุดในระบบหลอดเลือดแดงตามลำดับ ความดันช่วงหัวใจบีบเกิดเมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวมากที่สุด