กุมารเวชกรรม
กุมารเวชกรรม


     โรงพยาบาลเพชรรัตน์ให้บริการรักษาครอบคลุมทั้ง โรคทั่วไป โรคเฉพาะทางรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านวัคซีนเสริมพัฒนาการเด็กและบริการห้องพักผู้ป่วยที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ


พัฒนาการเด็ก
พัฒนาการเด็กสำคัญแค่ไหน ?

       เมื่อแรกเกิด ลูกก็พร้อมที่จะเรียนรู้กับทุกสิ่งใหม่ๆ รอบตัว การเลี้ยงดูลูกให้เติบโตสมบูรณ์และมีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ตั้งแต่ก้าวแรกที่เกิดมา เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ต้องพร้อมที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อยของคุณ
วัคซีนเด็ก
วัคซีนคืออะไร ?

           วัคซีน (vaccine) ใช้ต่อต้านโรคต่างๆจากเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส เป็นตัวกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายมนุษย์ เมื่อมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและตรงกับภูมิคุ้มกันต้านทานโรคที่ถูกกระตุ้นไว้ ร่างกายจะสามารถต่อต้าน และไม่เจ็บป่วยจากเชื้อโรคนั้น วัคซีนถูกจำแนกและแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามวิธีการผลิต ดังนี้
คลินิกปอดบวม
"โรคปอดบวมในเด็ก"

         โรคปอดบวมเป็นโรคที่สำคัญมากในกลุ่มอาการไข้หวัด และปอดบวม เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจชนิดรุนแรง ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตได้มาก โดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กที่เกิดมามีน้ำหนักตัวน้อย เด็กอายุต่ำกว่า 1ปี เด็กขาดอาหารหรือเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิด
คลินิกไข้สูง
เมื่อลูกน้อยเป็นไข้...

         ทุกครั้งเมื่อลูกมีไข้นับเป็นความกังวลใจของพ่อแม่ และ หากยิ่งลูกมีไข้สูงถึง 39.5 องศาขึ้นไป ก็ยิ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ปกครองของเด็ก ดังนั้นพ่อแม่จึงควรเตรียมตัวเพื่อป้องกันลูกน้อยให้ปลอดภัย
คลินิกภูมิแพ้ (ในเด็ก)
ภูมิแพ้!!! ในเด็ก รู้ทันป้องกันได้...

           โรคภูมิแพ้ คือ โรคที่ภูมิในร่างกายมีปฏิกิริยากับสารก่อภูมิแพ้หรือสิ่งแวดล้อมบางอย่างไวกว่าคนปกติ ส่งผลให้เกิดอาการแสดงได้ในหลายระบบของร่างกาย เช่น ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหาร
คลินิกหอบหืดในเด็ก
โรคหอบหืดในเด็ก เกิดขึ้นได้อย่างไร

              โรคหอบหืดในเด็ก  เป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจาก หลอดลมของผู้ป่วยตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นมากกว่าภาวะปกติ ทำให้หลอดลมหดเกร็งและบวม เนื่องจากการอักเสบ ผู้ป่วยจะไอ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจมีเสียงดังวี๊ดๆ การหอบอาจเกิดขึ้นเป็นๆหายๆและเรื้อรัง
คลินิกท้องเดิน
รู้ทัน..ป้องกัน..ท้องเดิน...

          ทุกครั้งเมื่อลูกมีไข้นับเป็นความกังวลใจของพ่อแม่ และ หากยิ่งลูกมีไข้สูงถึง 39.5 องศาขึ้นไป ก็ยิ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ปกครองของเด็ก ดังนั้นพ่อแม่จึงควรเตรียมตัวเพื่อป้องกันลูกน้อยให้ปลอดภัย