วัคซีนเด็ก
วัคซีนคืออะไร ?

           วัคซีน (vaccine) ใช้ต่อต้านโรคต่างๆจากเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส เป็นตัวกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายมนุษย์ เมื่อมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและตรงกับภูมิคุ้มกันต้านทานโรคที่ถูกกระตุ้นไว้ ร่างกายจะสามารถต่อต้าน และไม่เจ็บป่วยจากเชื้อโรคนั้น วัคซีนถูกจำแนกและแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามวิธีการผลิต ดังนี้
           
       ชนิดเชื้อตาย ใช้ตัวของเชื้อโรคที่ทำให้ตายแล้วมาเป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนโปลิโอชนิดฉีดหรือ เรียกอีกชื่อสั้นๆว่า ไอพีวี (IPV) วัคซีนไวรัสตับอักเสบ-เอ วัคซีนพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

           ชนิดเชื้อเป็น โดยนำเอาตัวของเชื้อโรคมาทำให้หมดกำลังหรืออ่อนแรงลงจนไม่สามารถทำอันตรายต่อมนุษย์ได้ จากนั้นจึงนำ มากระตุ้นภูมิคุ้มกันเช่น วัคซีนไข้เหลือง วัคซีนป้องกันโรคหัด โรคคางทูม โรคหัดเยอรมัน ซึ่งเรียกว่าวัคซีนรวม เอ็มเอ็มอาร์ (MMR) และวัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG/ บีซีจี) วัคซีนที่ผลิตจากพิษของเชื้อโรคโดยนำพิษมาทำให้หมดฤทธิ์หรือหมดความรุนแรงเช่น วัคซีนบาดทะยัก วัคซีนคอตีบ ใช้โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของเชื้อโรคมากระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มนุษย์เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนมะเร็งปากมดลูก การนำเอาสารก่อภูมิต้านทาน (antigen/แอนติเจน คือตัวที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานโรค) มาเกาะกับโปรตีนของเชื้อโรคเช่น ฮิบ บี (Heamophilus Influenzae Type B) วัคซีนที่ผลิตจากสารพันธุกรรมของเชื้อโรค (DNA /ดีเอ็นเอ) เช่น วัคซีนโรคเอดส์ หรือ วัณโรค (กำลังอยู่ในการศึกษาทั้งสองโรค) การได้รับวัคซีนไม่ได้หมายความว่าจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคของวัคซีนนั้นๆได้ทุกคน ทั้งนี้ขึ้นกับร่างกายของผู้รับวัคซีน ความแข็งแรง ระบบภูมิคุ้มกันเดิม โรคประจำตัว นอกจากนี้ยังขึ้นกับคุณภาพของวัคซีน ระยะเวลากระตุ้นด้วยวัคซีน การเก็บรักษาวัคซีน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเก็บในตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิ 2 - 8 ๐C เพื่อถนอมรักษาและมีอายุการใช้งานได้นาน การใช้วัคซีนในปัจจุบัน แพร่หลายไปในทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นทารกแรกเกิดไปจนกระทั่งคนชรา ถือได้ว่าวัคซีนเป็นของที่มีประโยชน์ช่วยป้องกันโรคและทำให้ชีวิตมนุษย์ยืนยาวขึ้น

วัคซีนรวม 6 โรค พร้อมฉีด
         ป้องกัน 6 โรคสำคัญในเด็กเล็กสะดวก พร้อมฉีด มีผลการวิจัยถึงภูมิคุ้มกันว่าสามารถป้องกันโรคได้ดี และมีความปลอดภัย
          1. โรคคอตีบ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่สร้างสารพิษ ติดต่อ โดยการไอจามรดกัน พิษของเชื้อคอตีบทำให้เกิดการติดเชื้อที่คอและจมูก มีการอักเสบในลำคออย่างรุนแรงจนอาจทำให้หายใจไม่ได้ ผู้ที่ติดเชื้ออาจเสียชีวิตจากการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบน หรือกล้ามเนื้อ หัวใจถูกทำลายจากพิษของเชื้อ
          2. โรคบาดทะยัก เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ร้ายแรง เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลเชื้อจะปล่อยสารพิษออกมาทำลายระบบประสาทโดยเฉพาะทารกแรกเกิดทำให้มีอาการชักกระตุกทั่วร่างกายและเกร็งบริเวณขากรรไกร และคอ อาจเสียชีวิตได้ถ้าไม่ได้รับการรักษา
          3. โรคโปลิโอ เกิดจากเชื้อไวรัส เข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อทำให้ประสาทส่วนไขสันหลังที่บังคับการทำงานของกล้ามเนื้อเสีย แขน ขาพิการ หากรุนแรงอาจทำลายประสาทกล้ามเนื้อที่บังคับการหายใจทำให้หายใจไม่ออกและเสียชีวิตได้
          4. โรคตับอักเสบบี เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถติดต่อทางเลือดน้ำลาย สิ่งคัดหลั่ง หรือจากมารดาที่เป็นพาหะสู่ทารก ไวรัสตับอักเสบบีทำให้เกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็งและมะเร็งตับในที่สุด
          5. โรคไอกรน เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจมีลักษณะพิเศษคือไอเป็นชุดๆ และเมื่อหยุดไอจะหายใจดังเหมือนเสียงหอน อาการไออาจนานเป็นเดือน รุนแรงมากที่สุดในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ในรายที่เป็นมากอาจหยุดหายใจ หรือเกิดภาวะขาดน้ำเนื่องจากมีการอาเจียน
          6. โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อทางการสัมผัสใกล้ชิด ไอจามรดกันมักเกิดในเด็กเล็ก 2 เดือน ถึง 5 ปี ทำให้เกิดโรคหลายอย่าง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือดปอดอักเสบ ข้ออักเสบและหูชั้นกลางอักเสบ

เหตุผลที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจพาลูกน้อยมาฉีด
          วัคซีนรวม 6 โรค พร้อมฉีด
         1. วัคซีน 1 เข็ม สามารถป้องกันได้ 6 โรค ได้แก่ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ตับอักเสบบี และเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ
          2. หลังจากฉีดวัคซีน พบผลข้างเคียงและไข้น้อย
          3. พ่อแม่ไม่ต้องเห็นลูกน้อยร้องไห้และเจ็บตัวหลายครั้ง
          4. ประหยัดเวลา เนื่องจากอยู่ในรูปสารละลายพร้อมฉีด ลดปัญหาที่อาจเกิดระหว่างการผสม
          5. สามารถให้ร่วมกับวัคซีนอื่นๆ ที่ต้องฉีดในช่วงอายุนั้น และพบว่าเพิ่มโอกาสให้ลูก ได้วัคซีนครบทุกชนิด มากกว่าการแยกฉีด
          6. ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เพราะเป็นวัคซีนรวม 6 โรค พร้อมฉีด จึงทำให้
          - ลดการเจ็บตัวของหนู
          - หนูมีพัฒนาการสมวัยลดการเจ็บป่วยจาก 6 โรคสำคัญในเด็ก
          - ลดการปนเปื้อนระหว่างการผสมเนื่องจากวัคซีนอยู่ในรูปสารละลายพร้อมฉีด