กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

กิจกรรมวันสงกรานต์ 2562

ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติมา แต่โบราณช่วงวัน สงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรักความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา ทำให้สมาชิกของครอบครัวได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกันเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเช่นลูกหลานนำสิ่งของมา เยี่ยมเยียน และรดน้ำขอพรจากบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยายรวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เห็นถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมภายในช่วงเช้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พร้อมทั้งสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการภายในโรงพยาบาล ช่วงบ่ายมี แห่นางสงกรานต์ กิจกรรมละเล่นพื้นบ้าน รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและผู้สูงอายุ พร้อมเล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกันนอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูกพัน กลมเกลียวต่อทุกคนในองค์กร