กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

มอบสุขภาพดีๆ ...ผ่านวัคซีนโควิด 19 (sinopharm) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จังหวัดเพชรบูรณ์
.
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบสุขภาพดีๆ 
...ผ่านวัคซีนโควิด 19 (sinopharm) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่
- กลุ่มสตรีตั้งครรภ์
- กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
- ผู้พิการ 
- ผู้สูงอายุ 
- และพระสงฆ์ 
.
จำนวนทั้งสิ้น 1,000 โดส 
.
เนื่องในวันที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล ลำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย
.
เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ส่งมอบสุขภาพดีเพื่อสังคม