กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

Happy valentine’s day

 Happy valentine’s day 
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ขอได้ส่งมอบของขวัญ​ พร้อมส่งต่อความสุขความรัก และสุขภาพดีๆ แทนความรักให้กับผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลทุกท่าน  ขอให้ผู้ป่วยและลูกค้าทุกท่านที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเพชรรัตน์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขตลอดไปนะคะ