กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

กฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดสังกิจจาราม

    คณะผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ร่วมทำบุญทอดกฐินสุดท้ายของปีนี้ ณ วัดสังกิจจาราม จ.เพชรบูรณ์  เมื่อ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๐