กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

เราจะสู้และผ่านวิกฤต Covid-19​ นี้ไปด้วยกันวันพุธ ที่ 25 ส.ค. 2564คุณไกรศร ดุจนาคี คุณวรรณสุภา ใจดีร้าน ใจดีเบเกอรี่ หนองไผ่ มอบแซนวิช
ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลเพชรรัตน์ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เราจะสู้และผ่านวิกฤต Covid-19​ นี้ไปด้วยกันค่ะ