กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ร่วมกิจกรรม ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560