กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

         ในวันพุธ ที่ 26 มิ.ย. 2562 คณะผู้บริหาร​ แพทย์​ และบุคลากร​โรงพยาบาลเพชรรัตน์ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 
ณ บริเวณ​ศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภายในงานมีกิจกรรมมีการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม 
ดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562