กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

วันเเรงงานแห่งชาติ


   เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 สำนักงานสวัสดิการเเละคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง และให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักเเละเห็นความสำคัฐของผู้ใช้เเรงงาน ที่ได้ประโยชน์ต่อชาติ กิจกรรมประกอบด้วย เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ได้เเก่ การปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด เเละทำบุญเลี้ยงพระมีนายจ้าง ผู้ประกอบการ พนังงาน ร่วมงาน จำนวน 300 คน