กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

โรงพยาบาลเพชรรัตน์บริการตรวจสุขภาพฟรี ในงาน"ไทยเครดิตแฟร์ สัญจร ครั้งที่ 1"

            
                   เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลเพชรรัตน์บริการตรวจสุขภาพฟรี ในงาน"ไทยเครดิตแฟร์ สัญจร ครั้งที่ 1"
ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ บริเวณตลาดถนนคน เพ็ด-ซะ-บูน