กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562

    ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 โรงพยาบาลเพชรรัตน์  ได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ภายในงานมีกิจกรรมมีการเดินขบวนรณรงค์เทิดพระเกียรติฯและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
พร้อมถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบเป็นทุนจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
การแข่งขันกีฬา ซุ้มอาหาร น้ำดื่มให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม