กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

“สายใยสายสัมพันธ์” รับขวัญน้องใหม่ ปี 2562

“สายใยสายสัมพันธ์” รับขวัญน้องใหม่ 

ปี 2562 รพ.เพชรรัตน์
         เมื่อถึงเวลา เข้าสู่ช่วงเวลาของเทศกาลรับน้องอย่างเต็มตัว รุ่นพี่จะเตรียมงานเพื่อต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ครอบครัวเพชรรัตน์ โดยมีการบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมต่างๆ ให้น้องๆ ได้เข้าร่วมกัน กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และเพิ่มความสามัคคีระหว่างเพื่อนใหม่และสังคมใหม่ รวมถึงเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวในสังคมการทำงานร่วมกัน ล้วนแต่เป็นอาหารที่รสชาติอร่อยเหนือคำบรรยายแบบว่าถ้าได้ลองชิมสักคำก็ไม่มีวันลืม วันนี้เราจะมาดูกันว่าของกินแต่ละชนิดเมื่ออยู่ในงานรับน้องจะถูกดัดแปลงไปทำอะไรกันได้บ้างนะ?…และกิจกรรมในยามค่ำคืนเป็น พิธี "ผูกข้อมือสู่ขวัญ ฮักกันมั่นยืน" โดยการผูกข้อมือการรับน้องใหม่ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติ กันมาแต่ช้านาน ซึ่งเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ทำให้รุ่นพี่กับรุ่นน้อง มีความผูกพัน รักและสามัคคีกัน ทำให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวเพชรรัตน์ที่ปฏิบัติและเผยแพร่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยเชื่อกันว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ดีขึ้น ช่วยให้มีพลังและเกิดความเข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคร้ายๆให้ผ่านพ้นไปได้ อีกทั้งยังเป็นสิริมงคลแก่น้องๆ ดังนั้นกิจกรรมรับน้องเข้าฐานและพิธีบายศรีสู่ขวัญจึงเป็นการแสดงถึงการต้อนรับ การให้ความรัก การให้กำลังใจ การดูแลเอาใจใส่ และที่สำคัญมีไมตรีที่ดีให้แก่กันและกัน