กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช


๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

น้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

*********************************************

       เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช เพื่อถวายความจงรักภักดี และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

                                                   

                                                                               *********************************************

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน โรงพยาบาลเพชรรัตน์