กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ


เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561
     โรงพยาบาลเพชรรัตน์กับสถานสถานประกอบกิจการภายในจังหวัด ได้ร่วมกันถวายผ้าป่าเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์