กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ โรงเรียนเพชรพิทยาคมและโรงเรียนวิทยานุกูลนารี


21 - 24 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ โรงเรียนเพชรพิทยาคมและโรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์ พาน้องนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ฝึกประสบการณ์ สาขาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเพชรรัตน์ แบบเจาะลึก !!
- ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ
- ฟังบรรยาย และพูดคุยกับพี่ๆสาขาต่างๆในโรงพยาบาล
เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้เตรียมตัวและค้นหาตัวเอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต