กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

2018 Laboratory Best Performance Award

2018 Laboratory Best Performance Award

จาก 700 กว่าโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลเพชรรัตน์เป็น 1 ใน 10  โรงพยาบาล
ที่ได้รับรางวัล  Laboratory Best Performance Award ประจำปี 2018

รางวัลที่การันตีคุณภาพ และความแม่นยำมากที่สุด ในการออกผลการตรวจวิเคราะห์ผลของฝ่ายชันสูตรโรค