กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

อบรมโครงการสัปดาห์คุณภาพประจำปี 2561

อบรมโครงการสัปดาห์คุณภาพประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 20-21 พ.ย. 2561 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ได้จัดโครงการสัปดาห์คุณภาพประจำปี 2561 ให้ความรู้แก่พนักงาน
นำโดย รตอ.กัณณพงษ์ กรอุตตมา..รองสวป.เพชรบูรณ์..บรรยายเรื่องหลักการและ วิธีการสังเกตุการณ์บุคคลที่จะทำการก่อเหตุอันไม่พึงประสงค์,  คุณรุจิรา  แก่นโท,  พว.ยุพาพร ขาวนวน และคณะวิทยากร อบรมในหัวข้องานอาชีวอนามัย และนโยบายระบบงาน IC ฝึกการล้างมืออย่างไรให้สะอาด ปราศจากโรค พร้อมสาธิตวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง