กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2561

งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2561 ????

........ด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 ได้มีการแห่ขบวนรถบุปผชาติ ประดับประดาด้วยมะขามหวาน พร้อมธิดามะขามหวาน ที่สวยงามตระการตา เกือบ 20 ขบวน แห่ไปตามถนนสายต่างๆ รอบๆ เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมความงดงาม และความสวยงามของบรรดาขบวนรถบุปผชาติ โดยมีการส่งเข้าประกวดจากอำเภอต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์

????โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโดยได้นำรถออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่เข้าร่วมแห่รถบุปผชาติ และได้ร่วมนำน้ำและขนม มอบให้ผู้ร่วมเดินขบวน และประชาชนที่มาร่วมงานมะขามหวาน อีกทั้งร่วมสนับสนุนบัตรกำนัลมูลค่า 9,500 บาท ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับรางวัลจากร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2561 ????‍????‍????‍????