กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

โครงการ “ทำดีตามรอยพ่อ แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562


                 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นำทีมโดย นพ.พงศ์ธร ลิ้มทองไพศาล คณะกรรมการบริษัท บูรณะเวช จำกัด และคณะพนักงานโรงพยาบาลเพชรรัตน์ จ.เพชรบูรณ์ ได้ส่งมอบเงินบริจาคและสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก จากโครงการ “ทำดีตามรอยพ่อ แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562 
                 เพื่อมอบให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กพระสิริ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ทางโรงพยาบาลเพชรรัตน์ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมช่วยเหลือสังคม พร้อมผลักดันให้เด็กๆ ที่ถูกบิดา มารดา ทอดทิ้ง และนักโทษคดีค้ายาเสพติด ให้มีความพร้อม มีพัฒนาการในการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพของสังคมต่อไป โดยมี อาจารย์ทวีศักดิ์ กาญจนาวิวิช อาจารย์ผู้ดูแลสถานสงเคราะห์บ้านเด็กพระสิริ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคและสิ่งของอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ 
ขอขอบคุณ : Allianz Ayudhya , ร้าน เอส อาร์ ซุปเปอร์มาร์ท , ร้านแคงชาม , BK Metal Sheet สาขาเพชรบูรณ์ ที่สนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค ในครั้งนี้