กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

งานเลี้ยงเฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

งานเลี้ยงเฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
ในธีมงาน "The Mask Fantacy New Year 2018"

ช่วงเวลาแห่งความสุขที่หลายๆ คนรอคอยอย่างเทศกาลปีใหม่ กำลังใกล้เข้ามาถึง
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ได้จัดงานเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ให้กับพนักงาน
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560
กิจกรรมช่วงเช้า ทำบุญแผนกผู้ป่วยใน ชั้น 5 เปิดตัววงศ์ตระกูล พี่ๆนำของขวัญมามอบให้แก่น้องใหม่
แลกของขวัญระหว่างพนักงาน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ช่วงกลางคืน ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานกรรมการบริษัท ,นายแพทย์สัญชัย เหล่าสุทธิ
กรรมการบริษัท ,นายแพทย์นิยมศักดิ์ ตันติบูล กรรมการบริษัท ,นายแพทย์พงศ์ธร ลิ้มทองไพศาล กรรมการบริษัท
กล่าวเปิดงานให้โอวาทและอวยพรปีใหม่ให้แก่พนักงาน มอบขวัญถุงวัยเกษียณให้พนักงานเมื่อถึงวัยเกษียณ
ภายในงานมีการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย การแสดงของพนักงาน และกิจกรรมแจกของขวัญปีใหม่
บรรยากาศภายในงาน ดำเนินไปอย่างสนุกสนาน ทุกคนภายในงาน ต่างมีความสุขกันทุกๆ คน