กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล ในหลวง ร.๙ ๑๓ ตุลาคม ๖๐

          กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ครบ ๑ ปี เสด็จสู่สวรรคาลัย ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
     น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ...อันหาที่สุดมิได้