กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลเลย-ราม


         เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ร่วมกับ โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จังหวัดลำปาง และ โรงพยาบาลแพร่-ราม จังหวัดแพร่ ได้เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ( Experience Accumulation Meeting 2019 ) ที่โรงพยาบาลเลย-ราม จังหวัดเลย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานที่ โรงพยาบาลแก่นท้าว ประเทศลาว โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ขอขอบคุณทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี