กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

วันคล้ายวันกำเนิด " น้องเพชรงาม "


วันคล้ายวันกำเนิด " น้องเพชรงาม " คุณค่าแห่งความภูมิใจในวิถีแห่ง MEET สู่ปีที่ 7